Update maatregelen m.b.t. coronavirus

Op dit moment is de ‘Nee, tenzij’ bezoekregeling bij Matthias Zorg is nog steeds van kracht. Alleen medewerkers en cruciale personen mogen nu naar binnen, zie hier de uitgebreide bezoekregeling: Bezoekregeling Matthias Zorg, 26-03-20. Begrijpelijkerwijs kan dit leiden tot verwarring omdat er sprake is van enige versoepeling van de coronamaatregelen in andere sectoren en onderdelen van de maatschappij. Matthias Zorg blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en wacht de nieuwe adviezen van de VGN en het RIVM af. Hier kunt u meer lezen over hoe de VGN aan het toewerken is naar een ‘Ja, tenzij’ regeling.
Matthias Zorg kan geen uitspraken doen over wanneer de versoepeling zal aangekondigd worden.

Heeft u een bezoek gepland? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken, mogelijk in overleg met de cliënt of medewerker, dit bezoek uit te stellen of telefonisch te doen.
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Lees meer

Matthias Zorg en coronavirus

Matthias Zorg volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet om zo de maatregelen van het RIVM op te volgen.
Vorige week hebben wij onze cliënten en hun verwanten middels een uitgebreide brief geïnformeerd. Op beide locaties hangen instructies voor het veelvuldig handen wassen en wordt er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. Tot en met 6 april proberen wij het bezoek te minimaliseren om zo de in- en uitloop op onze locaties te verminderen. Als u verkoudheidsklachten of verhoging hebt, verzoeken wij u vriendelijk om uw bezoek uit te stellen tot u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Mocht sprake zijn van een besmetting bij een cliënt of medewerker, volgen wij de strikte instructies van de GGD en zullen de verwanten hier tijdig over worden ingelicht.

Lees meer

Zorg In Natura (ZIN)

Per 1 januari 2020 levert Matthias Zorg ZIN
Doordat Matthias Zorg zich heeft aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen is het nu mogelijk om Zorg in Natura te leveren. Wij leveren dus vanaf 1 januari 2020 ook Zorg in Natura (ZIN). Dat betekent minder administratielast voor zowel cliënten en hun vertegenwoordigers, als voor Matthias Zorg. Daardoor blijft er meer ruimte over voor persoonlijke zorg. De doelgroep blijft hierbij verstandelijk beperkten met gedragsproblematiek, indicaties vanaf VG04.

ZIN en PGB
De afgelopen jaren heeft Matthias Zorg enkel in PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg geleverd. De reden hiervoor is dat de zorg niet aan een vast pakket gebonden was en dus precies op maat geleverd kon worden. Daarnaast kunnen kleine zorgaanbieders meestal geen contract krijgen bij het Zorgkantoor en gemeentes voor het leveren in ZIN.

De afgelopen jaren is er veel in de regelgeving gewijzigd waardoor nu ook in ZIN de zorg beter individueel aan kan sluiten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om het voldoen aan de contractvoorwaarden ook mogelijk te maken voor kleinere zorgaanbieders. De vervanging van de WTZA door de WTZI is er daar eentje van, de datum dat dit zal ingaan is echter nog steeds niet bekend. Matthias Zorg was zich hier al enige tijd op voor aan het bereiden met de wens om (ook) Zorg in Natura te gaan leveren.

Onverwachts deed zich een praktische mogelijkheid voor om deze overstap eerder al te maken, in de vorm van het aansluiten bij coöperatie Hesterhuizen. Hiermee realiseert Matthias Zorg een van de interne doelen eerder dan verwacht en dat is fijn voor alle betrokkenen omdat het voor iedereen rechtlijniger en gemakkelijker werken betekent.

Welkom!
We hopen dat deze overstap drempelverlagend is voor cliënten om zich aan te melden. Er hoeft nu namelijk geen proces meer ingegaan te worden om over te stappen op PGB, terwijl cliënten wel de voordelen van kleinschalige en persoonlijke zorg kunnen genieten! We hopen hierdoor iedereen passend binnen de doelgroep te kunnen verwelkomen die verlangt naar een zelfstandige woonplek met 24-uurs nabijheid van zorg.

Lees meer

Coöperatie Hesterhuizen

Matthias zorg werkt samen, want samen sta je sterk. Vooral als kleinschalige zorgaanbieder in een markt vol grote instellingen. Daarom heeft Matthias Zorg zich aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen. Dat is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgverleners die kwaliteit en persoonlijke zorg als hun prioriteit hebben. Voor Matthias Zorg heeft het samenwerken binnen coöperatie Hesterhuizen verschillende voordelen. Een voordeel is mogelijkheid om ook Zorg In Natura te kunnen leveren en gebruik te maken van de expertise van de andere leden. We genieten dus van deze voordelen, maar behouden onze kernwaarden van kleinschalige en persoonlijke zorg op maat. Matthias Zorg is erg blij met deze ontwikkeling.

Wat is coöperatie Hesterhuizen?
Als lid van coöperatie Hesterhuizen is het voordeel dat een organisatie samen met collega ondernemers zorgt voor goede zorg, waardoor er nieuwe deuren opgaan. Als individueel lid en ondernemer kan Matthias Zorg daardoor dicht bij haar passie blijven: het realiseren van warme goede zorg en persoonlijke aandacht voor degene die dat nodig heeft. De zaken waar kleinschalige zorg groot in is.

Coöperatie Hesterhuizen wordt gevormd door ervaren kleinschalige zorgondernemers die samen, via de coöperatie, zorg in natura inkopen en staan voor een goede kwaliteit van zorg en hulpverlening.  Met bijna alle zorgkantoren in Nederland zijn contacten en is er een inkoop relatie. Er wordt gewerkt volgens de kaders van de kwaliteitswet gehandicapten zorg. De meeste cliënten hebben een WLZ indicatie, maar ook zijn er hulpvragers met een WMO indicatie. Coöperatie Hesterhuizen gelooft in de kracht van kleinschalige zorg en haar meerwaarde in onze samenleving. De leden/ondernemers hebben passie voor zorg en zien dat je samen méér kunt bereiken.

Lees meer

Nieuwe locatie in Zeist

Er worden al geruime tijd plannen getekend en voorbereid, en de bouw zal spoedig gaan beginnen! Matthias Zorg krijgt een nieuwe woonlocatie in Zeist voor 14 bewoners. Het worden prachtige appartementen waar bewoners alle nodige professionele ondersteuning krijgen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Doelgroep en zorg
Voor deze nieuwe locatie zal de doelgroep wederom bestaan uit personen van 18 jaar of ouder met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek, zoals bijv. kenmerken van ADHD of PDD-NOS.

De cliënten die bij Matthias Zorg komen wonen hebben een geldige CIZ indicatie. Er is sprake van indicaties vanaf ZZP VG04. Komt de cliënt in aanmerking voor een zorgprofiel GGZ wonen in 2021, dan is het hiermee ook mogelijk bij Matthias Zorg te wonen.  Hiernaast hebben de cliënten een eigen inkomen, bijv. via de Wajong.

Aarzel niet om je in te schrijven
Er zal ook bij de nieuwe locatie 24-uurs zorg geleverd worden. De zorg wordt persoonlijk op maat geleverd en elke cliënt heeft een persoonlijke begeleider die aanspreekpunt is en de zorg coördineert. Er zijn nog plekken open, dus aarzel niet om je in te schrijven voor een oriënterend gesprek. Naar verwachting kunnen de eerste cliënten komen wonen in het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer

Erkend leerbedrijf

Er was de afgelopen jaren al regelmatig vraag naar, maar nu is het eindelijk mogelijk: stage lopen bij Matthias Zorg. Een hele leerzame werkplek met complexe doelgroep, waar de tijd genomen wordt voor echte persoonlijke connectie met bewoners. Kleinschalig een persoonlijk, maar tegelijkertijd uitdagend en leerzaam.

Stage bij Matthias Zorg 
Sinds de zomer van 2019 is locatie Amersfoort van Matthias Zorg een erkend leerbedrijf en locatie Utrecht vanaf eind 2019. We hebben de eerste stagiaires al mogen verwelkomen. Voor de bewoners is het fijn om extra persoonlijke aandacht te kunnen ontvangen. Ook voor het team voegt het iets toe om een fris paar ogen te hebben en inbreng van mensen die nog in de opleiding zitten.

Investeren in de toekomst van de Zorg
Matthias Zorg wil door stageplek te zijn graag bijdragen aan kennisoverdracht naar jonge mensen met passie voor zorg. We dragen de zorg vanzelfsprekend een warm hart toe en vinden het belangrijk dat ook de nieuwe generatie ziet hoe mooi dit beroep. We dragen graag onze werkervaring en deskundigheid aan hen over. We hopen hiermee op de lange termijn ook bij te dragen aan tekorten in de zorg.

Er zal de komende jaren op diverse locaties ruimte blijven voor stagiaires van sociale opleidingen. Als er plekken open zijn is dat zichtbaar op de website van de SBB. In verband met de complexiteit van de doelgroep betreft het alleen de stages die in de laatste jaren van de opleiding plaatsvinden door stagiaires vanaf 18 jaar.

Lees meer

ISO certificatie

Kwaliteit van zorg is een van de 4 kernwaarden van Matthias Zorg, en had daarom ook vanaf de start al een hoge prioriteit. Om die reden is ook gelijk al aangestuurd op het inrichten van de organisatie volgens de ISO voor de Zorg voorwaarden.

Toen het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende was gegroeid is het traject gestart om de certificatie te behalen. Als team hebben we het ervaren als een enorm waardevol traject om de werkwijze te kunnen professionaliseren.

Audit
Tijdens de initiële audit zijn er de hele dag twee auditoren op bij Matthias Zorg geweest die verschillende medewerkers hebben gesproken; diverse begeleiders, management en directie. Zij hebben ook zorgdossiers en personeelsdossiers ingezien en een rondleiding van een cliënt hebben gekregen.

Matthias Zorg is ISO gecertificeerd
Na een positief en leerzaam traject is de ISO certificering toegewezen en zijn beide woonlocaties en de dagbestedingslocatie van Matthias Zorg dus nu ISO gecertificeerd.

ISO voor de zorg
De Norm waar Matthias Zorg nu aan voldoet is de ISO 9001 – ISO voor de zorg (ook wel NEN-EN 15224). Deze norm beschrijft hoe een organisatie binnen de gezondheidszorg een goed kwaliteitsmanagementsysteem kan toepassen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of alle nodige procedures beschreven zijn, maar ook of de medewerkers die weten te vinden en er echt mee werken.

Lees meer