Nieuwe locatie in Zeist

Er worden al geruime tijd plannen getekend en voorbereid, en de bouw zal spoedig gaan beginnen! Matthias Zorg krijgt een nieuwe woonlocatie in Zeist voor 14 bewoners. Het worden prachtige appartementen waar bewoners alle nodige professionele ondersteuning krijgen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Doelgroep en zorg
Voor deze nieuwe locatie zal de doelgroep wederom bestaan uit personen van 18 jaar of ouder met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek, zoals bijv. kenmerken van ADHD of PDD-NOS.

De cliënten die bij Matthias Zorg komen wonen hebben een geldige CIZ indicatie. Er is sprake van indicaties vanaf ZZP VG04. Komt de cliënt in aanmerking voor een zorgprofiel GGZ wonen in 2021, dan is het hiermee ook mogelijk bij Matthias Zorg te wonen.  Hiernaast hebben de cliënten een eigen inkomen, bijv. via de Wajong.

Aarzel niet om je in te schrijven
Er zal ook bij de nieuwe locatie 24-uurs zorg geleverd worden. De zorg wordt persoonlijk op maat geleverd en elke cliënt heeft een persoonlijke begeleider die aanspreekpunt is en de zorg coördineert. Er zijn nog plekken open, dus aarzel niet om je in te schrijven voor een oriënterend gesprek. Naar verwachting kunnen de eerste cliënten komen wonen in het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer

ISO certificatie

Kwaliteit van zorg is een van de 4 kernwaarden van Matthias Zorg, en had daarom ook vanaf de start al een hoge prioriteit. Om die reden is ook gelijk al aangestuurd op het inrichten van de organisatie volgens de ISO voor de Zorg voorwaarden.

Toen het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende was gegroeid is het traject gestart om de certificatie te behalen. Als team hebben we het ervaren als een enorm waardevol traject om de werkwijze te kunnen professionaliseren.

Audit
Tijdens de initiële audit zijn er de hele dag twee auditoren op bij Matthias Zorg geweest die verschillende medewerkers hebben gesproken; diverse begeleiders, management en directie. Zij hebben ook zorgdossiers en personeelsdossiers ingezien en een rondleiding van een cliënt hebben gekregen.

Matthias Zorg is ISO gecertificeerd
Na een positief en leerzaam traject is de ISO certificering toegewezen en zijn beide woonlocaties en de dagbestedingslocatie van Matthias Zorg dus nu ISO gecertificeerd.

ISO voor de zorg
De Norm waar Matthias Zorg nu aan voldoet is de ISO 9001 – ISO voor de zorg (ook wel NEN-EN 15224). Deze norm beschrijft hoe een organisatie binnen de gezondheidszorg een goed kwaliteitsmanagementsysteem kan toepassen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of alle nodige procedures beschreven zijn, maar ook of de medewerkers die weten te vinden en er echt mee werken.

Lees meer