Zorg In Natura (ZIN)

Per 1 januari 2020 levert Matthias Zorg ZIN
Doordat Matthias Zorg zich heeft aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen is het nu mogelijk om Zorg in Natura te leveren. Wij leveren dus vanaf 1 januari 2020 ook Zorg in Natura (ZIN). Dat betekent minder administratielast voor zowel cliënten en hun vertegenwoordigers, als voor Matthias Zorg. Daardoor blijft er meer ruimte over voor persoonlijke zorg. De doelgroep blijft hierbij verstandelijk beperkten met gedragsproblematiek, indicaties vanaf VG04.

ZIN en PGB
De afgelopen jaren heeft Matthias Zorg enkel in PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg geleverd. De reden hiervoor is dat de zorg niet aan een vast pakket gebonden was en dus precies op maat geleverd kon worden. Daarnaast kunnen kleine zorgaanbieders meestal geen contract krijgen bij het Zorgkantoor en gemeentes voor het leveren in ZIN.

De afgelopen jaren is er veel in de regelgeving gewijzigd waardoor nu ook in ZIN de zorg beter individueel aan kan sluiten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om het voldoen aan de contractvoorwaarden ook mogelijk te maken voor kleinere zorgaanbieders. De vervanging van de WTZA door de WTZI is er daar eentje van, de datum dat dit zal ingaan is echter nog steeds niet bekend. Matthias Zorg was zich hier al enige tijd op voor aan het bereiden met de wens om (ook) Zorg in Natura te gaan leveren.

Onverwachts deed zich een praktische mogelijkheid voor om deze overstap eerder al te maken, in de vorm van het aansluiten bij coöperatie Hesterhuizen. Hiermee realiseert Matthias Zorg een van de interne doelen eerder dan verwacht en dat is fijn voor alle betrokkenen omdat het voor iedereen rechtlijniger en gemakkelijker werken betekent.

Welkom!
We hopen dat deze overstap drempelverlagend is voor cliënten om zich aan te melden. Er hoeft nu namelijk geen proces meer ingegaan te worden om over te stappen op PGB, terwijl cliënten wel de voordelen van kleinschalige en persoonlijke zorg kunnen genieten! We hopen hierdoor iedereen passend binnen de doelgroep te kunnen verwelkomen die verlangt naar een zelfstandige woonplek met 24-uurs nabijheid van zorg.

Lees meer

Coöperatie Hesterhuizen

Matthias zorg werkt samen, want samen sta je sterk. Vooral als kleinschalige zorgaanbieder in een markt vol grote instellingen. Daarom heeft Matthias Zorg zich aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen. Dat is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgverleners die kwaliteit en persoonlijke zorg als hun prioriteit hebben. Voor Matthias Zorg heeft het samenwerken binnen coöperatie Hesterhuizen verschillende voordelen. Een voordeel is mogelijkheid om ook Zorg In Natura te kunnen leveren en gebruik te maken van de expertise van de andere leden. We genieten dus van deze voordelen, maar behouden onze kernwaarden van kleinschalige en persoonlijke zorg op maat. Matthias Zorg is erg blij met deze ontwikkeling.

Wat is coöperatie Hesterhuizen?
Als lid van coöperatie Hesterhuizen is het voordeel dat een organisatie samen met collega ondernemers zorgt voor goede zorg, waardoor er nieuwe deuren opgaan. Als individueel lid en ondernemer kan Matthias Zorg daardoor dicht bij haar passie blijven: het realiseren van warme goede zorg en persoonlijke aandacht voor degene die dat nodig heeft. De zaken waar kleinschalige zorg groot in is.

Coöperatie Hesterhuizen wordt gevormd door ervaren kleinschalige zorgondernemers die samen, via de coöperatie, zorg in natura inkopen en staan voor een goede kwaliteit van zorg en hulpverlening.  Met bijna alle zorgkantoren in Nederland zijn contacten en is er een inkoop relatie. Er wordt gewerkt volgens de kaders van de kwaliteitswet gehandicapten zorg. De meeste cliënten hebben een WLZ indicatie, maar ook zijn er hulpvragers met een WMO indicatie. Coöperatie Hesterhuizen gelooft in de kracht van kleinschalige zorg en haar meerwaarde in onze samenleving. De leden/ondernemers hebben passie voor zorg en zien dat je samen méér kunt bereiken.

Lees meer