Update maatregelen m.b.t. coronavirus

Op dit moment is de ‘Nee, tenzij’ bezoekregeling bij Matthias Zorg is nog steeds van kracht. Alleen medewerkers en cruciale personen mogen nu naar binnen, zie hier de uitgebreide bezoekregeling: Bezoekregeling Matthias Zorg, 26-03-20. Begrijpelijkerwijs kan dit leiden tot verwarring omdat er sprake is van enige versoepeling van de coronamaatregelen in andere sectoren en onderdelen van de maatschappij. Matthias Zorg blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en wacht de nieuwe adviezen van de VGN en het RIVM af. Hier kunt u meer lezen over hoe de VGN aan het toewerken is naar een ‘Ja, tenzij’ regeling.
Matthias Zorg kan geen uitspraken doen over wanneer de versoepeling zal aangekondigd worden.

Heeft u een bezoek gepland? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken, mogelijk in overleg met de cliënt of medewerker, dit bezoek uit te stellen of telefonisch te doen.
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Lees meer

Matthias Zorg en coronavirus

Matthias Zorg volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet om zo de maatregelen van het RIVM op te volgen.
Vorige week hebben wij onze cliënten en hun verwanten middels een uitgebreide brief geïnformeerd. Op beide locaties hangen instructies voor het veelvuldig handen wassen en wordt er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. Tot en met 6 april proberen wij het bezoek te minimaliseren om zo de in- en uitloop op onze locaties te verminderen. Als u verkoudheidsklachten of verhoging hebt, verzoeken wij u vriendelijk om uw bezoek uit te stellen tot u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Mocht sprake zijn van een besmetting bij een cliënt of medewerker, volgen wij de strikte instructies van de GGD en zullen de verwanten hier tijdig over worden ingelicht.

Lees meer

Erkend leerbedrijf

Er was de afgelopen jaren al regelmatig vraag naar, maar nu is het eindelijk mogelijk: stage lopen bij Matthias Zorg. Een hele leerzame werkplek met complexe doelgroep, waar de tijd genomen wordt voor echte persoonlijke connectie met bewoners. Kleinschalig een persoonlijk, maar tegelijkertijd uitdagend en leerzaam.

Stage bij Matthias Zorg 
Sinds de zomer van 2019 is locatie Amersfoort van Matthias Zorg een erkend leerbedrijf en locatie Utrecht vanaf eind 2019. We hebben de eerste stagiaires al mogen verwelkomen. Voor de bewoners is het fijn om extra persoonlijke aandacht te kunnen ontvangen. Ook voor het team voegt het iets toe om een fris paar ogen te hebben en inbreng van mensen die nog in de opleiding zitten.

Investeren in de toekomst van de Zorg
Matthias Zorg wil door stageplek te zijn graag bijdragen aan kennisoverdracht naar jonge mensen met passie voor zorg. We dragen de zorg vanzelfsprekend een warm hart toe en vinden het belangrijk dat ook de nieuwe generatie ziet hoe mooi dit beroep. We dragen graag onze werkervaring en deskundigheid aan hen over. We hopen hiermee op de lange termijn ook bij te dragen aan tekorten in de zorg.

Er zal de komende jaren op diverse locaties ruimte blijven voor stagiaires van sociale opleidingen. Als er plekken open zijn is dat zichtbaar op de website van de SBB. In verband met de complexiteit van de doelgroep betreft het alleen de stages die in de laatste jaren van de opleiding plaatsvinden door stagiaires vanaf 18 jaar.

Lees meer