Matthias zorg werkt samen, want samen sta je sterk. Vooral als kleinschalige zorgaanbieder in een markt vol grote instellingen. Daarom heeft Matthias Zorg zich aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen. Dat is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgverleners die kwaliteit en persoonlijke zorg als hun prioriteit hebben. Voor Matthias Zorg heeft het samenwerken binnen coöperatie Hesterhuizen verschillende voordelen. Een voordeel is mogelijkheid om ook Zorg In Natura te kunnen leveren en gebruik te maken van de expertise van de andere leden. We genieten dus van deze voordelen, maar behouden onze kernwaarden van kleinschalige en persoonlijke zorg op maat. Matthias Zorg is erg blij met deze ontwikkeling.

Wat is coöperatie Hesterhuizen?
Als lid van coöperatie Hesterhuizen is het voordeel dat een organisatie samen met collega ondernemers zorgt voor goede zorg, waardoor er nieuwe deuren opgaan. Als individueel lid en ondernemer kan Matthias Zorg daardoor dicht bij haar passie blijven: het realiseren van warme goede zorg en persoonlijke aandacht voor degene die dat nodig heeft. De zaken waar kleinschalige zorg groot in is.

Coöperatie Hesterhuizen wordt gevormd door ervaren kleinschalige zorgondernemers die samen, via de coöperatie, zorg in natura inkopen en staan voor een goede kwaliteit van zorg en hulpverlening.  Met bijna alle zorgkantoren in Nederland zijn contacten en is er een inkoop relatie. Er wordt gewerkt volgens de kaders van de kwaliteitswet gehandicapten zorg. De meeste cliënten hebben een WLZ indicatie, maar ook zijn er hulpvragers met een WMO indicatie. Coöperatie Hesterhuizen gelooft in de kracht van kleinschalige zorg en haar meerwaarde in onze samenleving. De leden/ondernemers hebben passie voor zorg en zien dat je samen méér kunt bereiken.