Kwaliteit van zorg is een van de 4 kernwaarden van Matthias Zorg, en had daarom ook vanaf de start al een hoge prioriteit. Om die reden is ook gelijk al aangestuurd op het inrichten van de organisatie volgens de ISO voor de Zorg voorwaarden.

Toen het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende was gegroeid is het traject gestart om de certificatie te behalen. Als team hebben we het ervaren als een enorm waardevol traject om de werkwijze te kunnen professionaliseren.

Audit
Tijdens de initiële audit zijn er de hele dag twee auditoren op bij Matthias Zorg geweest die verschillende medewerkers hebben gesproken; diverse begeleiders, management en directie. Zij hebben ook zorgdossiers en personeelsdossiers ingezien en een rondleiding van een cliënt hebben gekregen.

Matthias Zorg is ISO gecertificeerd
Na een positief en leerzaam traject is de ISO certificering toegewezen en zijn beide woonlocaties en de dagbestedingslocatie van Matthias Zorg dus nu ISO gecertificeerd.

ISO voor de zorg
De Norm waar Matthias Zorg nu aan voldoet is de ISO 9001 – ISO voor de zorg (ook wel NEN-EN 15224). Deze norm beschrijft hoe een organisatie binnen de gezondheidszorg een goed kwaliteitsmanagementsysteem kan toepassen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of alle nodige procedures beschreven zijn, maar ook of de medewerkers die weten te vinden en er echt mee werken.