Missie en Visie

Onze visie

Bij Matthias Zorg staat autonomie van de cliënt hoog in vaandel. We werken competentiegericht en er wordt gefocust op het positieve, op wat de cliënten wel kunnen. Van daar uit wordt opgebouwd naar maximale zelfstandigheid. Ieder succes, hoe ogenschijnlijk klein ook, wordt gevierd!

Met iedere cliënt wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Hierin worden ook persoonlijke doelstellingen bepaald, deze kunnen per cliënt verschillend zijn. Voorbeelden zijn; het krijgen van een gezond dag- en nachtritme, vinden van dagbesteding, het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, sociale vaardigheden verbeteren of uitbreiden van het sociale netwerk.

Iedereen krijgt zorg op maat.

De medewerkers van Matthias Zorg hebben al vele jaren ervaring met de doelgroep en zijn gespecialiseerd, gekwalificeerd en gecertificeerd in het begeleiden van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Onze missie

Op professionele wijze mensen met een verstandelijke beperking begeleiden. Wij helpen deze mensen door hen met veel zorg te begeleiden. Matthias Zorg wil in haar dienstverlening inspelen op de vraag van cliënten om een eigen (zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe leefomgeving.

Wilt u meer weten over Matthias zorg

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met iemand van Matthias zorg. Druk op de knop hieronder: