Er worden al geruime tijd plannen getekend en voorbereid, en de bouw zal spoedig gaan beginnen! Matthias Zorg krijgt een nieuwe woonlocatie in Zeist voor 14 bewoners. Het worden prachtige appartementen waar bewoners alle nodige professionele ondersteuning krijgen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Doelgroep en zorg
Voor deze nieuwe locatie zal de doelgroep wederom bestaan uit personen van 18 jaar of ouder met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek, zoals bijv. kenmerken van ADHD of PDD-NOS.

De cliënten die bij Matthias Zorg komen wonen hebben een geldige CIZ indicatie. Er is sprake van indicaties vanaf ZZP VG04. Komt de cliënt in aanmerking voor een zorgprofiel GGZ wonen in 2021, dan is het hiermee ook mogelijk bij Matthias Zorg te wonen.  Hiernaast hebben de cliënten een eigen inkomen, bijv. via de Wajong.

Aarzel niet om je in te schrijven
Er zal ook bij de nieuwe locatie 24-uurs zorg geleverd worden. De zorg wordt persoonlijk op maat geleverd en elke cliënt heeft een persoonlijke begeleider die aanspreekpunt is en de zorg coördineert. Er zijn nog plekken open, dus aarzel niet om je in te schrijven voor een oriënterend gesprek. Naar verwachting kunnen de eerste cliënten komen wonen in het eerste kwartaal van 2021.