Voor wie

Wie kan bij Matthias Zorg wonen?

De cliënten die in aanmerking komen voor de appartementen met 24-uurs zorg en ondersteuning binnen Matthias Zorg zijn 18 jaar of ouder en hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking. Vaak hebben ze ook gedragsproblematiek, zoals bijv. kenmerken van ADHD of PDD-NOS. Het gaat om mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren binnen de samenleving. Belangrijk is wel dat de verstandelijke beperking voorliggend is op eventuele andere problematiek. Om voor beschermd wonen in aanmerking te komen, wordt een zorgvuldige toelatingsprocedure gevolgd om te zien of de cliënt op zijn/haar plek is binnen de woonvorm.

De cliënten die bij Matthias Zorg komen wonen hebben een geldige CIZ indicatie. Er is sprake van ZZP VG04 tot en met ZZP VG07. Hiernaast hebben de cliënten een eigen inkomen, bijv. via de Wajong, en heeft de client een bewindvoerder om te ondersteunen bij de financiën.

Matthias Zorg biedt zorg op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wanneer een indicatie op Zorg in Natura (ZIN) staat, kan deze omgezet worden naar PGB. De medewerkers van Matthias Zorg kunnen een adviserende rol spelen in dit proces.

Wie kan bij Matthias Zorg werken in de dagbesteding?

De doelgroep van Matthias Zorg dagbesteding bestaat uit mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Het is nodig om een indicatie te hebben voor dagbesteding. Ook in de dagbesteding werkt Matthias Zorg op PGB basis, wanneer de indicatie momenteel op Zorg In Natura (ZIN) staat kan deze worden omgezet.

Wilt u meer weten over Matthias zorg?

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met iemand van Matthias zorg, druk op de knop hieronder: