Voor wie

Wie kan bij Matthias Zorg wonen?

De cliënten die in aanmerking komen voor de appartementen met 24-uurs zorg en ondersteuning binnen Matthias Zorg zijn 18 jaar of ouder en hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking. Vaak hebben ze ook gedragsproblematiek, zoals bijv. kenmerken van ADHD of PDD-NOS. Het gaat om mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren binnen de samenleving. Belangrijk is wel dat de verstandelijke beperking voorliggend is op eventuele andere problematiek. Om voor beschermd wonen in aanmerking te komen, wordt een zorgvuldige toelatingsprocedure gevolgd om te zien of de cliënt op zijn/haar plek is binnen de woonvorm.

De cliënten die bij Matthias Zorg komen wonen hebben een geldige CIZ indicatie. Er is sprake van indicaties vanaf ZZP VG04. Komt de cliënt in aanmerking voor een zorgprofiel GGZ wonen in 2021, dan is het hiermee ook mogelijk bij Matthias Zorg te wonen.  Hiernaast hebben de cliënten een eigen inkomen, bijv. via de Wajong.

Matthias Zorg biedt zorg op basis van ZIN.

Wie kan bij Matthias Zorg werken in de dagbesteding?

De doelgroep van Matthias Zorg dagbesteding bestaat uit mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Het is nodig om een indicatie te hebben voor dagbesteding.

Wilt u meer weten over Matthias zorg?

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met iemand van Matthias zorg, druk op de knop hieronder: