Per 1 januari 2020 levert Matthias Zorg ZIN
Doordat Matthias Zorg zich heeft aangesloten bij coöperatie Hesterhuizen is het nu mogelijk om Zorg in Natura te leveren. Wij leveren dus vanaf 1 januari 2020 ook Zorg in Natura (ZIN). Dat betekent minder administratielast voor zowel cliënten en hun vertegenwoordigers, als voor Matthias Zorg. Daardoor blijft er meer ruimte over voor persoonlijke zorg. De doelgroep blijft hierbij verstandelijk beperkten met gedragsproblematiek, indicaties vanaf VG04.

ZIN en PGB
De afgelopen jaren heeft Matthias Zorg enkel in PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg geleverd. De reden hiervoor is dat de zorg niet aan een vast pakket gebonden was en dus precies op maat geleverd kon worden. Daarnaast kunnen kleine zorgaanbieders meestal geen contract krijgen bij het Zorgkantoor en gemeentes voor het leveren in ZIN.

De afgelopen jaren is er veel in de regelgeving gewijzigd waardoor nu ook in ZIN de zorg beter individueel aan kan sluiten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om het voldoen aan de contractvoorwaarden ook mogelijk te maken voor kleinere zorgaanbieders. De vervanging van de WTZA door de WTZI is er daar eentje van, de datum dat dit zal ingaan is echter nog steeds niet bekend. Matthias Zorg was zich hier al enige tijd op voor aan het bereiden met de wens om (ook) Zorg in Natura te gaan leveren.

Onverwachts deed zich een praktische mogelijkheid voor om deze overstap eerder al te maken, in de vorm van het aansluiten bij coöperatie Hesterhuizen. Hiermee realiseert Matthias Zorg een van de interne doelen eerder dan verwacht en dat is fijn voor alle betrokkenen omdat het voor iedereen rechtlijniger en gemakkelijker werken betekent.

Welkom!
We hopen dat deze overstap drempelverlagend is voor cliënten om zich aan te melden. Er hoeft nu namelijk geen proces meer ingegaan te worden om over te stappen op PGB, terwijl cliënten wel de voordelen van kleinschalige en persoonlijke zorg kunnen genieten! We hopen hierdoor iedereen passend binnen de doelgroep te kunnen verwelkomen die verlangt naar een zelfstandige woonplek met 24-uurs nabijheid van zorg.